ഒരു കോടിയുടെ സ്വർണവുമായി 19കാരി കരിപ്പൂരിൽ പിടിയിൽ‌ | Gold Smuggling | Karipur Airport